Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro obecné informační účely. Informace poskytuje společnost VykupIphone.cz a zatímco se snažíme tyto informace udržovat aktuální a správné, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiky obsažené na webové stránce za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání se na tyto informace je tedy výhradně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě nebudeme odpovídat za jakoukoli ztrátu nebo škodu, mimo jiné za nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu nebo za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou ztrátou dat nebo ziskem vyplývajícím z používání této webové stránky nebo v souvislosti s ní .

Prostřednictvím této webové stránky můžete odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou VykupIphone.cz . Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí jakýchkoli odkazů nutně neznamená doporučení nebo souhlas s názory vyjádřenými v nich.

Je vyvíjeno maximální úsilí, aby web fungoval hladce. VykupIphone.cz však nepřebírá žádnou odpovědnost a nebude nést odpovědnost za to, že web bude dočasně nedostupný kvůli technickým problémům mimo naši kontrolu.