Pravidla a podmínky

Vítejte na VykupIphone.cz Pokud budete pokračovat v procházení a používání této webové stránky, souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete vázáni následujícími podmínkami používání, které spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů upravují vztah VykupIphone.cz s vámi ve vztahu k této webové stránce.

Pojem VykupIphone.cz nebo „nás“ nebo „my“ označuje vlastníka webových stránek. Pojem „vy“ označuje uživatele nebo diváka našeho webu. Používání tohoto webu podléhá následujícím podmínkám použití:

  • Obsah stránek tohoto webu slouží pouze pro vaši obecnou informaci a slouží pouze k použití. Může se změnit bez předchozího upozornění.
  • Ani my, ani žádné třetí strany neposkytujeme žádné záruky ani záruky týkající se přesnosti, včasnosti, výkonu, úplnosti nebo vhodnosti informací a materiálů nalezených nebo nabízených na tomto webu pro jakýkoli konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby, a výslovně vylučujeme odpovědnost za jakékoli takové nepřesnosti nebo chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
  • Vaše použití jakýchkoli informací nebo materiálů na tomto webu je zcela na vaše vlastní riziko, za které nebudeme odpovědní. Je vaší vlastní odpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky splňovaly vaše konkrétní požadavky.
  • Tato webová stránka obsahuje materiál, který vlastníme nebo máme zakoupenou licenci k použití. Tento materiál zahrnuje mimo jiné design, rozložení, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázána jinak, než v souladu s poznámkou o autorských právech, která je součástí těchto podmínek.
  • Všechny ochranné známky reprodukované na tomto webu, které nejsou majetkem nebo licencí provozovatele, jsou na webu uznány.
  • Neoprávněné použití této webové stránky může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být trestným činem.
  • Tato webová stránka může čas od času obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a poskytují další informace. Neznamená to, že podporujeme webové stránky. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek.
  • Bez předchozího písemného souhlasu VykupIphone.cz nesmíte vytvořit odkaz na tento web z jiného webu nebo dokumentu.